Seuran vuosikokous ma 28.6. klo 19

Kettuperhe

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 28.6.2021 klo 19.00 Lapin Urheiluopistolla kokoustila Voimassa. Paikalle ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  a. Puheenjohtaja
  b. Sihteeri
  c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Todetaan
  a. Läsnäolijat
  b. Äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien tai
  toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
 8. Vahvistetaan kuluvaksi toimintakaudeksi
  a. Toimintasuunnitelma
  b. Talousarvio
 9. Valitaan kuluvalle toimintakaudelle täysi-ikäisten ehdokkaiden keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja,
  jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 10. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan
  erovuoroisten tilalle tarpeelliset jäsenet
 11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toimintakausi 1 toimintavuosi.
 12. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustaviin valiokuntiin sekä
  muut tarvittava toimihenkilöt
 13. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 14. Valitaan edustajat niiden yhdistysten ja yhteisöjen kokouksiin, joihin seura kuuluu jäsenenä tai annetaan
  johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 15. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat
 16. Kokouksen päättäminen

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevätkokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen
esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

Comments are closed.